fbpx
Általában azt gondoljuk, hogy a közös képviselő felel mindenért, ami a társasházban történik.
Ez nagyjából így is van, de nem árt tudni, hogy pontosan mi tartozik a közös képviselő feladatai közé,
mi az, amit jogosan kérhetnek rajta számon és mi az, amit máshogy kell megoldani.

 1. Közös költség

Talán ez az, ami először eszünkbe jut a közös képviselők kapcsán, hiszen ez személy szerint is érint minden egyes tulajdonost. A közös képviselő feladata, hogy pontos nyilvántartást vezessen a befizetett összegekről és a tartozásokról is. A közösség érdekeit kell szem előtt tartania, ezért fontos, hogy az elmaradt befizetéseket be tudja hajtani, ennek érdekében megtegyen minden szükséges lépést.

2. Működtetés

Ha a közös képviselő jól végzi a munkáját, a tulajdonosoknak nem kell a ház napi működéséhez szükséges dolgokkal foglalkoznia és minden olajozottan működik. Intézi a közüzemi számlák befizetését, a szemétszállítást, a ház könyvelését és az esetleges hibák elhárítását illetve javítását is.

3. Közgyűlés

Évente legalább egyszer minden társasházban össze kell hívni egy közgyűlést, persze erre ennél gyakrabban is sor kerülhet, ha valamilyen váratlan esemény indokolja. A közgyűlések összehívása és zökkenőmentes lebonyolítása szintén a közös képviselő feladata. Minden közgyűlésről jegyzőkönyvnek kell készülnie és egy igazán jó közös képviselő a gyűlés után ezt mindenki számára elérhetővé teszi például egy kör e-mailben.

A közgyűlésről hangfelvételt a résztvevők beleegyezésével lehet készíteni.

Cégünk minden esetben készít hangfelvétel, amivel eredményesen lehet megelőzni a későbbi vitákat, hiszen a felvétel bármikor visszahallgatható.

A határozatokról készült összefoglalót a képviselő köteles a közgyűléstől számított 8 napon belül eljuttatni a tulajdonosoknak.

4. Közös használatú területek

A közös használatú területek, mint például folyosók, lépcső, esetleg udvar használatának szabályait ki kell alakítani és minden lakóval ismertetni kell. Továbbá mindenkinek tisztában kell lennie a tűz és balesetvédelmi szabályokkal is. A közös képviselőnek nem elég ezeket ismertetnie, de ügyelnie kell rá, hogy ezeket be is tartsák a lakók, szükség esetén írásban is fel kell szólítani a szabálysértőt.
Ennek haszna baj esetén nyer jelentőséget, amikor a társasház például tűzvédelmi ellenőrzésen bírságot kap. Ha a képviselő tudja bizonyítani, hogy a szabálysértőt tájékoztatta, felszólította és arról a házirendbe foglalt szabályról is értesítette hitelt érdemlően, hogy a bírság összege a szabálysértőre áthárítható, akkor ezen iratok birtokában be lehet hajtani eredményesen az akár több százezer forintos bírságot.

5. Állagmegóvás

Ahhoz, hogy mindenki számára ideális és élhető környezetet alakítsunk ki egy társasházban, fontos, hogy a ház állapota folyamatosan figyelemmel legyen kísérve. A Közös képviselőnek foglalkoznia kell a lakóktól/tulajdonosoktól érkezett bejelentésekkel és ha a ház állapotát veszélyeztető dolog történik, haladéktalanul cselekednie kell, megkeresve a legoptimálisabb megoldást.

Ellenőrizze!

Ezen kívül még számos olyan dolog van, amivel egy igazán jó Közös Képviselőnek foglalkoznia kell. Ha szeretné tudni, mik azok, töltsd le az ingyenes Közös Képviselő Ellenőrző listánkat ide kattintva derítse ki, vajon a megfelelő ember vezeti-e a társasházat!