fbpx

EGYÜTTMŰKÖDÉSI Megállapodás

 

SZERZŐDŐ FELEK:

 

Cég név: Lakáscentrum Kft Név: .................................................
székhely: 1147 Budapest,  Telepes u. 90. fszt.2. Születési hely/idő: .................................................
képviselő: Kirsch Gábor Anyja neve: .................................................
adószám: 14036075-1-42 Adószám: .................................................
Email címe: k.gabor@lakascentrum.hu Email címe: .................................................
továbbiakban: Szolgáltató továbbiakban: Partner_________________

 

Előzmények:

 • A Szolgáltató létrehozta és folyamatosan építi az „ingatlanspecialisták” klub-ot, amelyben ingatlanközvetítési tevékenységet az adott földrajzi területen és/vagy ingatlantípusban jelentős tudással és tapasztalattal rendelkező ingatlanközvetítők szereznek tagságot.
 • A Szolgáltató együttműködési megállapodásokat kíván kötni ingatlanközvetítőkkel, amelynek során eladói és vevői megbízásokat ad át számukra.
 • A szerződő felek megállapodása szerint a Partnerrel megvalósuló együttműködés ellenében a Szolgáltató eseti jellegű jutalékra lesz jogosult.

 

 1. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI:

Szolgáltató pályázatot hirdet adott földrajzi térségben és/vagy ingatlantípusra vonatkozóan.

A pályázónak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 

 • OKJ52-s végzettség (ingatlanközvetítés);
 • az adott földrajzi térségben és/vagy ingatlan típusban meglévő kiemelkedő ingatlanközvetítői tudás és gyakorlati tapasztalat;A pályázat eredményeképpen Partner jogosult kapni a Szolgáltató-tól eladási és vevői megbízásokat, ún. lead-eket, melyeket a Működési kézikönyv irányelvei alapján kell kezelnie.

 

 1. PARTNER ANYAGI JOGOSULTSÁGÁNAK SZABÁLYOZÁSA:
 • A Partner anyagi érdekeltségét az együttműködésben az biztosítja, hogy a Szolgáltató kapott ún. lead-eket felhasználva eladásra és/vagy vételre irányuló megbízási szerződéseket köthet megbízóival / megrendelőivel, és azok teljesítése révén megbízási (vállalkozási vagy egyéb) díjat húzhat.
 • A Szolgáltató-tól kapott lead-ek nyomán – az 1. pont szerint – realizált bevétel biztosítja a Partner anyagi érdekeltségét az együttműködésben.
 • A fentiek szerinti az átadott lead-ből származó sikerdíj (bruttó bevétel) 20 %-a illeti meg Szolgáltatót a jelen szerződés értelmében, amelynek megfizetésére a Partner kötelezettséget vállal.
 • A Partner fizetési kötelezettsége akkor válik esedékessé, amikor a lead nyomán szerzett ügyféltől a teljesítése nyomán – első alkalommal - bevételt realizál.

 

 1. A PARTNER MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA:

A Partner az együttműködés során és keretében teljesítésre kerülő megbízásai során köteles a Szolgáltató minőségbiztosítási szabályait figyelembe venni és betartani.

Partner tudomásul veszi, hogy a minőségbiztosítási előírások betartását a Szolgáltató – akár harmadik személy útján is – jogosult ellenőrizni.

 

 1. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGSZŰNÉSE:

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a határozatlan időtartam alatt a szerződés rendes felmondással megszüntethető.

 

 1. A JELEN SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ESETÉRE IRÁNYADÓ TITOKVÉDELMI RENDELKEZÉSEK:

Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés megszűnését követő időszakra is kiterjedően megőrzi mindazokat a gazdasági titkokat, amelyek a jelen szerződés keretében folytatott együttműködés alatt jutott a birtokába.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK:
 • A jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba és 3 hónapos határozott időre szól.
 • A jelen szerződésből, ill. az ez alapján létrejött jogviszonyokból fakadó jogvitákra az általános hatásköri és illetékességi szabályok szerint eljáró bíróságok jogosultak eljárni.
 • A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.), valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 • Jelen szerződés 2  példányban, egyenként 3 számozott magyar nyelvű lapból álló okirat, melyet a felek (képviselői), mint szerződéses szándékukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal látták el

 

Mellékletek: Működési szabályzat

 

 

 

Budapest, 20... _________________

 

 

 

_____________________________________

Lakáscentrum Kft

Kirsch Gábor ügyvezető

 _____________________________________

Partner