fbpx

Áram szolgáltató:

A felhasználó személyében bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül mind a régi, mind az új ügyfél köteles jelenteni a Szolgáltató felé.

Adásvétel esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

  • 30 napnál nem régebbi teljes, minden oldalt tartalmazó tulajdoni lap, melyre a tulajdonjogot már bejegyezték, vagy széljegyre került (A helyrajzi szám ismeretében nem hiteles tulajdoni lap beszerezhető a Földhivatal Online rendszerből, Ügyfélkapu regisztrációval magánszemélyként évente kétszer ingyenesen.)
  • Hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez a tulajdonosoktól és haszonélvezőktől,
  • Mindkét fél által aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyv a fogyasztásmérő gyári számával, az átadás-átvételkori dátummal és mérőállással, az átadó és az átvevő adataival és hiteles aláírásával.

https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/ugyintezes/szerzodeskotes-modositas/szerzodes-kotes-felhasznalo-valtozas-koltozes-berbeadas

 

Főgáz:

https://www.mvmnext.hu/foldgaz/Egyetemes-Szolgaltatas/Ugyintezes/Atiras-koltozes/atiras-koltozes

 

Vízművek:

A felhasználó személyében beállt változást a régi és az új felhasználó együttesen köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 15 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni

  • Adásvételi szerződés
  • Tulajdoni lap másolat
  • Átadás-átvételi jegyzőkönyv

https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/lakossagi-ugyfelek/fovizmeros_bekotesi_fogyasztok/adatvaltozas_atiras/atiras