fbpx

Mennyi adót kell fizetnem ingatlan eladás után? #ingatlanjog

Tájékoztató ingatlan értékesítéséből származó jövedelem után fizetendő személyi jövedelemadó mértékéről:

Az ingatlan értékesítéséből származó jövedelmet úgy kell meghatározni, hogy bevételből le kell vonni azokat a kiadásokat, amelyek az eladott ingatlannal összefüggésben az eladónál felmerültek.

Eladó jelen ügyletből származó bevétele a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. rendelkezései szerint esik adófizetési kötelezettség alá. Eladó eljáró okiratszerkesztő ügyvéd azon kioktatását, miszerint az Ingatlan tulajdonjogának a tulajdonszerzéstől számított 5. év eltelte előtti értékesítése esetén az adó alapja az eladási ár, melyből le kell vonni az Eladót terhelő, az Ingatlan megszerzésére fordított igazolható kiadásokat, értéknövelő beruházások költségét, továbbá az átruházással kapcsolatos kiadásokat, a megszerzésre fordított összegét, megértette. Az adó mértéke 15 %.

Levonható kiadások:

• a megszerzésre fordított összeg,
• a megszerzésével kapcsolatban felmerült kiadás (például megfizetett illeték),
• az eladásra kerülő ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás költsége (az ingatlan, értékét, állagát megóvó ráfordításokon felül az ingatlan forgalmi értékét növelő ráfordítás, például a fűtés korszerűsítése, kerítés építése), és
• az ingatlan jog eladásával kapcsolatban felmerült kiadás (például a hirdetések díja).

Levonható kiadásként nem lehet figyelembe venni azokat a kiadásokat, amelyeket a magánszemély valamely tevékenységéből származó bevételével szemben korábban már költségként elszámolt.

Az ingatlan nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény és a hozzá tartozó földrészlet, a lakáshoz tartozó földhasználati jog, valamint a lakáshoz, lakóházhoz tartozó vagyoni értékű jog (haszonélvezeti jog) átruházása esetén a számított összeg a szerzés időpontjától függően a következők szerint csökkenthető.

A szerzés éve Jövedelem
a számított összeg
2014. 1. év 100%-a
2015. 2. év 100%-a
2016. 3. év 90%-a
2017. 4. év 60%-a
2018. 5. év 30%-a
2019. 6. év 0%-a

Az Szja törvény jelenleg hatályos rendelkezése alapján amennyiben a magánszemély az ingatlanértékesítésből származó jövedelmét vagy annak egy részét a jövedelem bevallására nyitva álló határidőt megelőzően saját maga, közeli hozzátartozója, élettársa részére idősek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló intézményben biztosított férőhely visszavásárlási és továbbértékesítési jog nélküli megszerzésére használja fel – és ezt az adóbevallásában feltünteti –, a megállapított és bevallott adót (vagy annak a felhasznált jövedelemre eső részét) nem kell megfizetnie.

Kommentek