fbpx

Változnak a testvérek közötti vagyonszerzéshez kapcsolódó illetékfizetési szabályok

Talán mindenki előtt ismert, hogy a vagyonszerzőt, főszabály szerint vagyonszerzési illeték-fizetési kötelezettség terheli. Ez vonatkozik mind az öröklés, az ajándékozás és a visszterhes vagyonátruházásra is.

Az öröklési és az ajándékozási illeték tárgya a haláleset folytán, illetve az ajándékozással történt vagyonszerzés, míg a jogszabályban meghatározott vagyontárgyak visszteher mellett, továbbá öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső, más módon történő megszerzése esetén visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni.

Az illetéktörvény több esetet is meghatároz azonban, melyek mentességet nyújtanak az illeték alól. Ezek egyik köre, amely a rokoni kapcsolatra tekintettel ad felmentést, a vagyonszerző részére.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint öröklés esetén mentes az öröklési, illetve az ajándékozási illeték alól az örökhagyó, illetve az ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), valamint a házastárs által megszerzett örökrész, illetve ajándék, továbbá ajándékozás esetén a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés.

A visszterhes vagyonátruházási illeték alól mentes a vagyonszerzés,

  • ha egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) egymás közötti vagyonátruházásából,
  • házastársak egymás közötti vagyonátruházásából,
  • vagy a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származik.

Látható, hogy a jogszabály rendelkezései alapján a testvérek egymás közötti vagyonátruházása eddig nem élvezett mentességet.

A 2020. július 8. napján életbelépő módosítások azonban bővítik, a jelenleg hatályos mentességek körét, kimondva, hogy mentessé válik az öröklés, illetve az ajándékozás, ha az örökhagyó, illetve az ajándékozó testvére szerzi meg a vagyontárgyat.

Ezen módosítással egyidejűleg a törvény meghatározza azt is, hogy testvérnek kizárólag az a személy tekinthető, akiknek legalább az egyik szülője (örökbefogadója) azonos az örökhagyó, illetve megajándékozó szülőjével (örökbefogadójával).

A testvérek illetékmentes vagyonszerzésére vonatkozó rendelkezéseket nem csupán a jövőre nézve, de a 2020. július 8. napján az állami adóhatóság által véglegesen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.

Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a fenti változás továbbra sem biztosít mentességet a testvérek közötti visszterhes vagyonátruházás tekintetében.


szerző: Dr. Rezes Zoltán
ingatlan szakjogász

Ingatlan adásvétellel kapcsolatos jogi tanácsadásért forduljon hozzám!
20 éves szakmai tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére ingatlan adásvételi szerződések szerkesztésével, ellenjegyzésével kapcsolatos ügyekben.

Írja le néhány szóban, hogy  milyen ügyben kér segítséget, és visszajelzünk Önnek, hogy milyen megoldást javaslunk:

 

Kommentek