fbpx

Alapfogalmak:

  • Ajánló / partner :         az a személy, aki az ingatlan tulajdonosát ismeri, és - annak hozzájárulásával - a Szolgáltatón keresztül egy területi szakértőnek ajánlja fel az ingatlan értékesítését .
  • Átvevő/ kivitelező:      területi szakértő ingatlanközvetítő, aki a Szolgáltatótól megkapott információk alapján az ingatlan tulajdonosával megbízási szerződést köt az ingatlan értékesítésére.
  • Szolgáltató/ központ:  Marketing tevékenysége eredményeként ingatlan értékesítési-, vagy vásárlási igényeket gyűjt, az ügylet szereplőit -, és az elszámolási folyamatot koordinálja.

 

Hogyan működik az ingatlanajánló rendszer ? 

  • Az Ajánló  - Szolgáltatón keresztül - átadja a terület szakértőjének (tov. Átvevő) az  eladó/kiadó ingatlan tulajdonosának elérhetőségét, (melyet adatkezelési szempontból előzetesen biztosított)
  • Szolgáltató visszajelzést küld az Átvevő személyéről Ajánlónak, amit Ajánló továbbít az ingatlan Eladójának (annak érdekében, hogy Eladó előre tudja, hogy ki fog vele kapcsolatba lépni.)
  • Sikeres ügylet esetén Ajánló az információ átadásért  (az Átvevő által megkötött megbízási szerződés alapján) a közvetítői jutalék 10% ára lesz jogosult, amit Szolgáltató - számla ellenében-  8 napos átutalással fizet ki számára.

A folyamat: 

  • Átvevő értékbecslést készít az ingatlanról, melynek értékét sikeres ügylet esetén a sikerdíjból visszafizeti a Eladónak. (minta)
  • Átvevő ezután egy összefoglalót küld a Szolgáltatónak az eladóval történt megegyezésről, (vagy arról, hogy az ügylet miért hiúsult meg).
  • Átvevő  az értékelés alapján, az Eladóval történt megegyezésnek megfelelően megkezdi az ingatlan értékesítését. (adatfeldolgozás, meghirdetés, bemutatások,tárgyalások)
  • Sikeres értékesítés esetén Átvevő elszámol a Szolgáltatóval, ezután a Szolgáltató elszámol az Ajánlóval.