fbpx

Mikortól tekinthetjük magunkat az ingatlan tulajdonosának? / #ingatlanjog /

Az ingatlan adásvétel folyamatában, vevőként nem feledkezhetünk meg arról, hogy a tulajdonjog megszerzéséhez nem elegendő az érvényes és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas adásvételi szerződés aláírása, a vételár kifizetése, valamint az ingatlan birtokba vétele.

Az ingatlan tulajdonjogának átruházással való megszerzéséhez ennél többre van szükségünk. Az átruházásra irányuló szerződésen vagy más jogcímen túlmenően ugyanis nem maradhat el a tulajdonjog átruházásának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése. Tehát csak akkor mondhatjuk, hogy az eladó teljesítette az adásvételi szerződést, ha a tulajdonjogunk ingatlan-nyilvántartási bejegyzése is megtörtént; de mi is, mint vevők csak ekkortól minősülünk ingatlan tulajdonosnak.

Itt rögtön tisztázandó, hogy ha a szerződés tárgya ingatlan, az adásvételi szerződést írásba kell foglalni. Azaz a szerződésben rögzítendő, a felek személyének feltüntetése mellett, az ingatlan tulajdonjogának átruházását célzó akarat-nyilvánítás, továbbá az ingatlannak és az ellenszolgáltatásnak a megjelölése. Az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés csak akkor tekinthető írásba foglaltnak, ha azt mindegyik szerződő fél aláírta. 

E mellett figyelemmel kell lenni arra is, hogy az érvényes szerződés alkalmas legyen ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre. Azaz a földhivatal, az adásvételi szerződés alapján teljesítse a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmünket. A tulajdonjog keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek ugyanis csak közokirat, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye.

Ezen felül természetesen a szerződésünknek még egyéb más formai kritériumnak is meg kell felelnie, melyeket egy következő írásunkban részletesen fogjunk tárgyalni.

 

Ingatlan adásvétellel kapcsolatos jogi tanácsadásért forduljon ingatlanjogi specialistához!

20 éves szakmai tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére ingatlan adásvételi szerződések szerkesztésével, ellenjegyzésével kapcsolatos ügyekben.

Dr. Rezes Zoltán
ingatlan szakjogász

 

Írja le néhány szóban, hogy  milyen ügyben kér segítséget,
és visszajelzünk Önnek, hogy milyen megoldást javaslunk:

 

Kommentek