fbpx

# ingatlanjog: – Tulajdonjog Fenntartás vs Függőben tartás ?

Ingatlan értékesítésekor, ha nem egyből kapjuk meg a vételárat, akkor két dolgot tehetünk: függőben tartással bejegyeztetjük a vevő nevére az ingatlant vagy fenntartjuk a tulajdonjogot.

 

Mikor, melyiket válasszuk? 

Ingatlan értékesítésekor, amennyiben vevőnk nem fizeti meg egy összegben a teljes vételárat, úgy joggal merül fel bennünk az igény, hogy az ingatlanunk tulajdonjoga csak a maradéktalan teljesítéssel egyidejűleg kerülhessen átruházásra. 

A részletvételben rejlő kockázat elkerülésére nyújt lehetőséget az un. tulajdonjog-fenntartás jogintézménye. Az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog-fenntartást az eladó köteles a tulajdonjog-fenntartás tényének és a vevő személyének a feltüntetésével az ingatlan-nyilvántartásba feljegyeztetni.

Lehetőségünk van továbbá az adásvételi szerződésben olyan kikötést szerepeltetni, melynek alapján az eljáró földhivatal, a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem elintézését, a tulajdonjog-bejegyzési engedély megadására meghatározott, legfeljebb az okirat ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig függőben tartja.

Mindkét esetben közös feltétel, hogy az eladó a bejegyzési engedélyét, az adásvételi szerződéstől elkülönülten, de a bejegyzés alapjául szolgáló okirattal azonos alakisággal rendelkező okiratban adja meg.

Nem mindegy azonban, hogy e két lehetőség közül, mikor melyiket választjuk.

A kérelem elintézésének függőben tartása esetén eladóként az adásvételi szerződésben feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásunkat adjuk a tulajdonjog vevő javára történő bejegyzéséhez. Az illetékes földhivataltól azonban kérjük a vevő tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmének függőben tartását, hiszen a teljes vételár kifizetésére csak később fog sor kerülni.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adásvételi szerződés megkötését követően az okiratszerkesztő ügyvéd az adásvételi szerződést benyújtja a földhivatalba, így a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem már másnap az ingatlan tulajdoni lapján iktatásra, un. széljegyzésre kerül. A vevő tulajdonjog bejegyzési kérelme pedig mindaddig nem lesz elintézve, amíg a külön okiratba foglalt bejegyzési engedélyünk meg nem érkezik a hatósághoz. A bejegyzési engedélyünket természetesen csak akkor adjuk ki, ha a vételárat már maradéktalanul megkaptuk.

Mire jó?

A válasz egyszerű. A benyújtott bejegyzés iránti kérelem iktatásának időpontja (amely a tulajdoni lapon széljegyként jelenik meg) meghatározza az ingatlan-nyilvántartásban egy-egy bejegyzés ranghelyét és ezzel a bejegyzések rangsorát. Így az ingatlant sem újból eladni, sem megterhelni nem lehet, sőt a később előterjesztett végrehajtási jog (például NAV) bejegyzése iránti kérelem sem előzheti meg a függőben lévő, tulajdonjog bejegyzésre irányuló ügyet.

Ez az indoka annak is, hogy amennyiben a vevő a vételár kiegyenlítését bankkölcsön igénybevételével kívánja finanszírozni, a közreműködő bank, a hitelbírálatának alapjául kizárólag olyan adásvételi szerződést fogad be, amely a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem függőben tartását tartalmazza és nem a tulajdonjog-fenntartást.

 

Ingatlan adásvétellel kapcsolatos jogi tanácsadásért forduljon ingatlanjogi specialistához!

20 éves szakmai tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére ingatlan adásvételi szerződések szerkesztésével, ellenjegyzésével kapcsolatos ügyekben.

Dr. Rezes Zoltán
ingatlan szakjogász

 

Írja le néhány szóban, hogy  milyen ügyben kér segítséget,
és visszajelzünk Önnek, hogy milyen megoldást javaslunk:

 

 

Kommentek