fbpx

Kikerülhető-e az elővásárlási jog, több dolog együttes eladásával?

Na de miért is kéne kikerülni?

Amikor eladjuk a lakásunkat és vele együtt a teremgarázs beállóhelyet, akkor rendszerint egy csomag árban egyezünk meg a vevővel, amit ő ki is fizet az adásvételi szerződés aláírásakor. Ha ilyenkor egy "társtulajdonos" él az elővásárlási jogával, akkor az egész tranzakciót felboríthatja, és a vevőnk - garázs nélkül - a lakás vételétől elállhat.

Ingatlanoknál, főleg teremgarázsoknál sokszor fordul elő, hogy a tulajdonjog meghatározott hányadok szerint több személyt is megillet. Ilyen, osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog fennállására tekintettel, ha a tulajdonos a tulajdoni hányadát el akarja adni, köteles a kapott vételi ajánlatot a társtulajdonosokkal, mint elővásárlásra jogosultakkal közölni.

Kérdésként vetődik fel, hogy elkerülhető-e az elővásárlási joggal kapcsolatos eljárás, ha a tulajdonos, az elővásárlási joggal terhelt dolgot, más dolgokkal együtt oszthatatlan szolgáltatásként (un. dologösszességként) kívánja értékesíteni?

Az eladó, a kapott vételi ajánlatot ebben az esetben is köteles az elővásárlásra jogosulttal közölni és a jogosultat az elővásárlási jog gyakorlására felhívni.

A jogosult azonban a dologösszesség egészére vonatkozó, vele közölt ajánlat tartalmát csak teljes egészében fogadhatja el. Az elővásárlási jogát tehát nem gyakorolhatja külön arra a dologra nézve, amire az elővásárlási joga fennáll. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a jogosult az elővásárlási jogával élni kíván, kénytelen megvásárolni, a dologösszességhez tartozó, összes vagyonelemet.

Ha ugyanis az elővásárlásra jogosult kizárólag arra a dologra nézve tesz elfogadó nyilatkozatot, amelyre az elővásárlási joga vonatkozik, nyilatkozata új ajánlatnak fog minősülni, így közte és az eladó között a szerződés csakis akkor jön létre, ha ajánlatát a tulajdonos elfogadja.

Vizsgálható azonban, hogy a dologösszességkénti értékesítés az adott esetben az elővásárlási jog meghiúsítását célzó, rosszhiszemű, tisztességtelen, visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül-e, és így nem ütközik-e a joggal való visszaélés tilalmába? Ezen körülmények megállapítása esetén a jogosultnak mégis lehetősége nyílhat arra, hogy az elővásárlási jogát, ezen joggal terhelt dologra nézve külön is gyakorolhassa.

Azaz látható, hogy az elővásárlási jogosultnak az egyes dologra fennálló elővásárlási jogát nem érinti az a körülmény, hogy a tulajdonos oszthatatlan szolgáltatásként adja el az egyébként önálló dolgokat.

Ingatlan adásvétellel kapcsolatos jogi tanácsadásért forduljon ingatlanjogi specialistához!

20 éves szakmai tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére ingatlan adásvételi szerződések szerkesztésével, ellenjegyzésével kapcsolatos ügyekben.

Dr. Rezes Zoltán
ingatlan szakjogász

 

Írja le néhány szóban, hogy  milyen ügyben kér segítséget,
és visszajelzünk Önnek, hogy milyen megoldást javaslunk:

 

 

Kommentek