fbpx

Lakás vásárláshoz kapcsolódó illetékfizetési szabályok

Az ingatlannak, ide értve a lakáscélú ingatlant is, visszteher mellett, azaz ellenérték fejében történő megszerzése esetén un. visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetnünk. A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – bizonyos eltérő rendelkezéseket leszámítva - a megszerzett vagyon, terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének 4%-a.

Ugyanakkor érdemes számításba vennünk, hogy a lakás vásárlás időszakában történt e másik lakásingatlan értékesítése, vagy tervezünk ilyet lebonyolítani. Ezen körülményeknek, az illeték alapjának meghatározása során komoly jelentősége lehet.

Ugyanis, ha a lakástulajdon vásárlásakor, a vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül eladja, a vásárolt és az eladott lakástulajdon - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének különbözete lesz az illeték alapja. Fontos azonban kiemelnünk, hogy ezzel a kedvezménnyel csakis a magánszemély vásárlók élhetnek.

Egyértelmű a helyzet akkor, ha a vásárlásig már megtörtént a másik lakásingatlan eladása. Ekkor, a másik lakástulajdon értékesítését a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas adásvételi szerződés másolatával kell igazolni.

De mi történik akkor, ha a vásárlás pillanatában még csak szándékunkban áll a másik lakásingatlant eladni?

Ebben az esetben legkésőbb a lakásvásárlás illetékkiszabásra történő bejelentéséig (azaz, az adásvételi szerződés földhivatali benyújtásáig) nyilatkoznunk kell arról, hogy a lakásvásárlást követő egy éven belül a másik lakástulajdonunkat értékesíteni fogjuk. Ezzel egyidejűleg kérnünk kell, hogy a NAV a vagyonszerzés után járó illetéket ennek figyelembevételével állapítsa meg. Az eljárásrend szerint ekkor az adóhatóság a vásárolt lakás forgalmi értékét megállapítja, az illetékkiszabási eljárást azonban felfüggeszti. Ha ugyanis igazoljuk, hogy a lakásvásárlást követő egy éven belül a másik lakástulajdont eladtuk, a NAV ennek figyelembevételével fogja megállapítani a fizetendő illeték összegét. 

A feltételes illetékkedvezmény igénybevétele kapcsán azonban alaposan mérlegelni kell, hogy a másik lakásingatlan eladása egy éven belül tényleg megvalósulhat e. Hiszen, ha a lakásvásárlást követő 13. hónap utolsó napjáig a másik lakástulajdon értékesítésének ténye nem nyer igazolást, az adóhatóság a vásárolt lakás forgalmi értéke utáni illetéket, továbbá az illeték összege után, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével számított pótilletéket szab ki.

 

Ingatlan adásvétellel kapcsolatos jogi tanácsadásért forduljon ingatlanjogi specialistához!

20 éves szakmai tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére ingatlan adásvételi szerződések szerkesztésével, ellenjegyzésével kapcsolatos ügyekben.

Dr. Rezes Zoltán
ingatlan szakjogász

 

Írja le néhány szóban, hogy  milyen ügyben kér segítséget,
és visszajelzünk Önnek, hogy milyen megoldást javaslunk:

 

Kommentek