fbpx

Mi legyen a szerződésben ? / #ingatlanjog

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló okiratok kellékei

 

Az okirat szerkesztésnél közreműködő ügyvéd feladata és felelőssége, hogy a szerződéses akaratunkat megfogalmazva, az elkészült okirat ne csupán tartalmilag legyen jogszerű, de formailag is alkalmas legyen arra, hogy az alapján a tulajdonjogunk az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerülhessen.

 

Nem árt azonban, ha bizonyos alap feltételekkel mi magunk is tisztában vagyunk.

 

Mindenek előtt az okiratnak tartalmaznia kell:

a) az ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét és személyi azonosítóját,

b) a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, statisztikai azonosítóját, székhelyét, a bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát, jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, illetve belső egyházi jogi személy esetében nyilvántartási számát,

c) az érintett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám) és a bejegyzéssel érintett tulajdoni hányadot,

d) a jog vagy tény pontos megjelölését, ((pl. tulajdonjog, haszonélvezeti jog, stb.)

e) a jogváltozás jogcímét, (pl. adásvétel, csere, ajándékozás, stb.)

f) az érdekeltek megállapodását, a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő - feltétlen és visszavonhatatlan - nyilatkozatát,

g) a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát.

Többek között a tulajdonjog, haszonélvezeti jog keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirat alapján lehet csak helye.

 

Az ellenjegyzett okiratot, ha az több oldalból áll, akkor folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ellenjegyző ügyvédnek a neve, a kamarai azonosító száma, az ellenjegyzés ténye, továbbá az ellenjegyzés helye és időpontja feltüntetése mellett alá kell írnia.

Ezen túlmenően, a belföldön kiállított magánokiraton fel kell tüntetni a keltezés helyét és idejét.

 

Természetesen nem maradhat el az okiratnak a szerződő felek által történő aláírása sem, mégpedig oly módon, hogy az aláírásuk nyilvánvalóan azonosítható legyen. Az aláírás pedig csak akkor tekinthető nyilvánvalóan azonosíthatónak, ha az aláírók aláírásuk alatt olvashatóan megjelölték nevüket és az okirat szerinti ügyletkötői minőségüket (pl. eladó, vevő, haszonélvező stb.). 

 

Az aláíráshoz kapcsolódó fontos követelmény, hogy a papíralapú okirat esetén annak minden oldalát a feleknek vagy arra az okiratban meghatalmazott félnek kézjegyével kell ellátnia.

Gyakran előfordul, hogy a szerződéshez melléklet is csatolásra kerül. Ebben az esetben a melléklet valamennyi lapján is szerepelnie kell a felek kézjegyének.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy bizonyos speciális esetek, az okiratokkal szemben további követelményeket támasztanak.

 

Ingatlan adásvétellel kapcsolatos jogi tanácsadásért forduljon ingatlanjogi specialistához!

20 éves szakmai tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére ingatlan adásvételi szerződések szerkesztésével, ellenjegyzésével kapcsolatos ügyekben.

Dr. Rezes Zoltán
ingatlan szakjogász

 

Írja le néhány szóban, hogy  milyen ügyben kér segítséget,
és visszajelzünk Önnek, hogy milyen megoldást javaslunk:

 

 

Kommentek