fbpx

A birtokbaadás – Ingatlan adásvételről egyszerűen, szakszerűen és érthetően sorozat # ingatlanjog

 • Az ingatlan adásvétel egyik alapvető része főszabály szerint az, hogy az eladó a vételár megfizetése ellenében – a tulajdonjog átruházása mellett – a vevő birtokába adja a megvásárolt ingatlant. A birtokbaadásra rendszerint a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg vagy azt követően szokott sor kerülni, az eladó érdekeinek védelme miatt, de ettől a felek eltérően is megállapodhatnak.
 • A vevő a birtokba lépés napjától viseli az ingatlan terheit, húzza annak hasznait és viseli a kárveszélyt, azaz minden olyan ingatlanban beállott kárt, melynek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.
 • Bizonyos speciális esetekben tényleges birtokbaadásra nem kerül sor. Ilyen például, ha már eleve az ingatlan birtokában van a vevő, vagy ha haszonélvezeti joggal terhelten kerül eladásra az ingatlan, hiszen ilyenkor a tulajdonos csak tulajdonjogot szerez, a birtoklás, a használat és a hasznosítás joga pedig a haszonélvezőt illeti.
 • A birtokbaadás során a felek közösen megtekintik és ellenőrzik az ingatlan állapotát, és birtokbaadási jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben az ingatlanban maradó ingóságok mellett a mérőóraállások is rögzítésre kell, hogy kerüljenek, hiszen a birtokbaadásig az eladó, utána viszont már a vevő köteles fizetni a közműdíjakat, ezért a közművek vevő nevére történő átírásához – szükség van mindenképpen a birtokbaadáskori óraállásokra.
 • Társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás adásvétele esetén az eladó kikéri és a birtokbaadáskor bemutatja a vevőnek a társasházi közös képviselő vagy a lakásszövetkezet ügyvezető elnökének nullás igazolását, mely bizonyítja, hogy az eladónak társasházi közös költség vagy lakásszövetkezeti költség tartozása nincs az ingatlan vonatkozásában.
 • Az adásvételhez kapcsolódó szerződéses kötelezettségek határidőben való teljesítése érdekében, általában kötbér kerül kikötésre a szerződésben. A kötbér lényege, hogy ha valamelyik fél olyan okból nem teljesíti határidőben a szerződésben vállalt kötelezettségét, amelyért felelős, akkor minden mulasztással érintett napra kötbért kell fizetnie a másik félnek addig, amíg nem teljesíti az elmulasztott kötelezettségét.
  A kötbér összege napi 10.000 - 20.000,- Ft között szokott mozogni.
  (Magasabb vételár esetén szoktak magasabb összegű kötbért kikötni, de a túlzott mértékű kötbért a bíróság a kötelezett kérelmére mérsékelheti.)
 • Ha a szerződésben az egyik fél kötelezettsége teljesítésének biztosítására kötbér kerül kikötésre, akkor általában a másik fél kötelezettségeivel kapcsolatban is kötbért kötnek ki a felek közti egyenlőség megőrzése érdekében.

Jelen irat azért készült, hogy segítséget és tájékoztatást nyújtson az alapvető kérdésekben az ingatlant eladni, illetve venni szándékozók számára.

Dr. Buda Belián ügyvéd

 

Ha ingatlanjogi szaktanácsra lenne szüksége - vegye igénybe ingyenes jogi tanácsadási szolgáltatásunkat!

Bevezető jogi tanácsadásunk keretén belül rendelkezésére állunk és érthetően, gyorsan és megbízhatóan segítünk Önnek kérdései megválaszolásában, jogi problémájának megoldásában.

Kommentek